Minsky – hipoteza niestabilności finansowej

Nowoczesna Teoria Monetarna MMT

Kolejnym filarem MMT jest hipoteza niestabilności finansowej Hymana Minsky’ego (1919-1996), która pierwszy raz ujrzała światło dzienne w 1975 r. Nazwisko tego ekonomisty trafiło do mainstreamu dzięki sformułowaniu Minsky moment (moment Minsky’ego) użytego w odniesieniu do kryzysu finansowego w Rosji (1997), a później także do Globalnego Kryzysu Finansowego (GFC), który rozpoczął się w 2007.

Co jest przede wszystkim istotne: Minsky przypisał sektorowi finansowemu dominującą rolę w kształtowaniu procesów w gospodarce, całkowicie w opozycji w stosunku do syntezy neoklasycznej, która ten sektor z zasady ignoruje, traktując go jako neutralną nadbudowę “ekonomii realnej”. W narracji neoklasycznej bankowość często sprowadzona jest do roli pośrednika pomiędzy posiadaczami oszczędności a kredytobiorcami (fałszywość tego poglądu, znana od lat ekonomistom post-keynesizmu, doczekała się mainstreamowej publikacji w kwartalniku Bank of England – o czym można przeczytać więcej tu). Ekonomia neoklasyczna pomija rolę pieniądza kredytowego (pieniądz zredukowany jest do pełnienia roli “smaru” dla gospodarki, czy “zasłony”, za…

View original post 711 more words